Prace z zakresu projektowania, system wizualizacji, koordynacja projektu oraz wdrożenie.