Litho Center – etap III – Prace z zakresu projektowania, managementu, wizualizacji, koordynacji oraz wdrożenie.