Litho Center – Etap II – Design, management, wizualizacje i wdrożenie systemu.