Litho Center – Etap I – Design, management, wizualizacje i wdrożenie systemu