Prace nad projektem, jego koordynacją, system wizualizacji oraz wdrożenie.