Aktualizacja magazynu sortowania kolorów – Prace z zakresu developmentu, supportu i wdrożeń.