Integracja PFV – Prace z zakresu developmentu, zarządzania projektem oraz wdrożeń.