Wdrożenie systemu wizualizacji w nowo powstałej lakierni.