New Paintshop – projekt, koordynacja, wizualizacje i wdrożenie.