Aktualizacja TwoTone Color – Prace z zakresu developmentu oraz wdrożeniowe.