Upgrade magazynu – Prace z zakresu developmentu, wdrożeń, zarządzania oraz support.