ICMS – Aplikacja do zarządzania firmą

Aplikacja została stworzoną z myślą, aby firma mogła szybciej i sprawniej funkcjonować. Dzięki aplikacji wszystko mamy w jednym miejscu. Aplikacja jest podzielona na działy: Zarząd, Administracja, Pracownik, Sprzedaż. Pracownik wewnątrz aplikacji może definiować swoje godziny pracy, koszta, deklaracje o dni wolne a także przeglądać swoje obecne projekty. W aplikacji zastosowaliśmy nowoczesny system raportowania, dzięki czemu pracodawca może w łatwy sposób przeglądać efektywność pracy pracowników, koszty i wiele innych. Jest to innowacyjna aplikacja dla każdej firmy.